రూపాయి నాణెం పైన సింబల్ మీనింగ్ తెలుసా ?

What is the meaning of symbols on the rupee coins

02:48 PM ON 15th April, 2016 By Mirchi Vilas

What is the meaning of symbols on the rupee coins

రూపాయి నాణెంని చూసినట్లయితే దాని కింద రకరకాల గుర్తులు ఉంటాయి. ఒక్కో బిళ్ళపైన ఒక్కో గుర్తు ఉంటుంది. ఆ గుర్తుకి అర్ధం ఏమిటో మీకు తెలుసా ? ఆ గుర్తుని బట్టి ఆ నాణాలను ఎక్కడ ముద్రించారో చెప్పవచ్చు. ప్రతి గుర్తుని బట్టి ఆ నాణం ఎక్కడ తయారుచేయబడిందో సూచిస్తుంది. వాటి వివరాలను తెలుసుకోవాలంటే స్లైడ్ షోలో చూడండి.

ఇది కుడా చదవండి : బ్లడ్ గ్రూప్ బట్టి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది

ఇది కుడా చదవండి : ఈ దేశాల్లో మన రూపాయి చాలా రిచ్

ఇది కుడా చదవండి : మీరు పడుకునే పొజిషన్ తో మీ మనస్తత్వం తెలుసుకోవచ్చ

1/5 Pages

కలకత్తా మింట్

దీనిని 1757 లో స్థాపించారు. ఇండియాలో ఇదే మొదటిది. రూపాయి నాణెం మీద సంవత్సరం ఉంటుంది దాని కింద స్థలం కాళీగా ఉంటే అది కలకత్తా మింట్ లో ముద్రించ బడిన నాణెం అని అర్ధం.

English summary

Every symbol is specific to a mint where the coin has been manufactured. Therefore, every symbol shows where the coin was made.