స్త్రీలు చేయ తగిన, చేయకూడని పనులు ఇవే

What things women should do's and don’ts

01:54 PM ON 5th February, 2016 By Mirchi Vilas

What things women should do's and don’ts

ఆడవారిని కొన్ని పనులు చెయ్యి కొన్ని చేయకు అని పెద్ద వాళ్ళు పదే పదే చెప్తుంటారు. మూఢ నమ్మకాలు అనుకుంటారు కానీ అన్ని కాకపోయినా కొన్ని హెల్త్ పరంగా మన పెద్దవాళ్ళు ఆలోచించి చెప్తుంటారు. వాటిని ఆచరించడం వలన మంచి జరుగుతుంది తప్ప చెడుకి దారితీయదు .

1/25 Pages

1. స్త్రీలు గుమ్మడి కాయను కొట్టరాదు. అలా చేయడం వల్ల గర్భసంచి కిందికి జారిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ.

English summary

Here is the list of what things women should do. Married women always put red sticker on forehead, don’t put black sticker, it is bad to you.