సూసైడ్‌ చేసుకున్న వారి ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ?

Where does the soul go after committing suicide

03:02 PM ON 21st April, 2016 By Mirchi Vilas

Where does the soul go after committing suicide

ఇటీవల చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఏదైనా మానసిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు, బాధలు తట్టుకోలేక తమ జీవితాలను పనంగా పెడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాలలో బలమైన కారణాలు ఉండకపోవచ్చు. అయినా ఆత్మహత్యలకి పాల్పడుతుంటారు. అసలు ఇలా చనిపోయాక వారి ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. స్వర్గానికి వెళ్తుందా? నరకానికి వెళ్తుందా?  అసలు ఆత్మ ఏమవుతుంది?  అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం...

ఇది కుడా చదవండి: మరణానికి దగ్గరవుతున్న వారిలో లక్షణాలు

ఇది కుడా చదవండి: అమరనాధ్ యాత్ర లో శివయ్య చెప్పిన మరణ రహస్యాలు

ఇది కుడా చదవండి: శ్రీశైలం లో బయట పడ్డ రహస్యాలు

1/8 Pages

అసహజ మరణం

ఆత్మహత్య అనేది సహజంగా వచ్చే మరణం కాదు. తమంతట తాము బలవంతంగా ప్రాణాలను తీసుకోవడం. సహజమరణానికి, ఆత్మహత్యకి చాలా తేడా ఉంటుంది. అందువల్ల చనిపోయాక వారి ఆత్మకి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారి ఆత్మకి చాలా తేడా ఉంటుంది.

English summary

In this article, we discuss about where does the soul go after committing suicide.