గడపపై ఎందుకు కూర్చోవద్దంటారు?

Why we should not sit on threshold

01:23 PM ON 10th May, 2016 By Mirchi Vilas

Why we should not sit on threshold

మనం పొరపాటున గడప మీద నిలుచున్నా, కూర్చున్నా పెద్దవాళ్ళు తిడతారు అసలు గడప మీద నిలుచుంటే ఎందుకు తిడతారో మీకు తెలుసా ? ఇదో మూఢ నమ్మకం అని కొందరు అంటారు. మరి కొందరు అరిష్టం మంచిది కాదు అంటారు. అసలు దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇది కుడా చూడండి : బొటనవేలి కంటే పక్కన వేలు పొడవుగా ఉంటే ?

ఇది కుడా చూడండి : ఏ రోజు ఏ రంగు డ్రస్‌ వేసుకుంటే మంచిది

ఇది కుడా చూడండి : భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయకూడని పనులు 

1/5 Pages

లాజిక్   

గడప మీద కూర్చోకూడదు అనడంలో శాస్త్రీయ అంశం ఉందని డ్రౌసింగ్ రాడ్ అనే పరికరాన్ని కనుగొన్న తరువాత తెలిసి వచ్చింది.

English summary

Why we should not sit on threshold ? A threshold is a border between rooms that you walk over to change from one area to another.