బొటనవేలి కంటే పక్కన వేలు పొడవుగా ఉంటే ఏమి అవుతుంది?

Your toes reveal about you

02:52 PM ON 7th May, 2016 By Mirchi Vilas

Your toes reveal about you

అమ్మాయికి కాలి బొటన వేలు కంటే పక్కన వేలు పొడవుగా ఉంటే గడుసుదని అంటారు. అలాగే మరి బొటనవేలు పొడవుగా ఉంటే ఎలా ఉంటారు.. బొటనవేలి పక్కన  వేళ్ళు పొడవుగా ఉంటే ఎలా ఉంటారు..? ఇలా కొన్ని సందేహాలు మనల్ని అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అందుకే కాలివేళ్ళకు సంభందించిన అన్ని విషయాలను ఒక చోట పొందుపరిచి మీకు అందిస్తున్నాం. వివరాలకు స్లైడ్‌ షో చూడండి.

ఇది కుడా చూడండి : పక్కింటి వాళ్ళ పిచ్చి చేష్టలు

ఇది కుడా చూడండి : అబద్దం అనిపించే పచ్చి నిజాలు

ఇది కుడా చూడండి : పుట్టుమచ్చల బట్టి మీ మనస్తత్వం

1/11 Pages

బొటనవేలు పొడవుగా ఉంటే

కాలి వేళ్ళలో అన్ని వేళ్ళకంటే బొటనవేలు పెద్ధగా ఉండే వారు చాలా తెలివి కలిగి ఉంటారట. అలాగే వీరికి సృజనాత్మకత కాస్త ఎక్కువే.

English summary

We listed about your toes reveal about your personality, Your big toe longer than your other toes, you are a clever, creative thinker.